SKRB ZA ZDRAVJE V VRTCU

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje.
Navade zdravega načina življenja in lastno delovanje za vzdrževanje in ohranjanje zdravja pridobljene v zgodnjem otroštvu določajo in pomagajo ohranjati zdravje v celotnem življenju posameznika in vplivajo tudi na naslednje generacije.
Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. Te vrednote bomo spodbujali preko projekta »ZDRAVJE V VRTCU«, ki ga usmerja Nacionalni inštitut za javno zdravje Slovenije.
Temeljni cilji delovanja za ohranjanje zdravja:

- Omogočati vsem otrokom razvijanje telesnih, psihičnih in socialnih potencialov.
- Uvajati, spodbujati in oblikovati zdrav stil življenja v vsakodnevnih dejavnostih, delu in življenju vrtca za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca.
- Otroke, starše in vzgojitelje naučiti znanja in veščin, potrebnih pri vsakodnevnem zavestnem odločanju za zdravje.
- Pospeševati osebno, družinsko in družbeno odgovornost za zdravje.

Povezava do spletnih virov:
- Promocija zdravja za otroke in mladostnike v RS
- Nacionalni inštitut za javno zdravje

PREHRANA

V našem vrtcu se zavedamo pomena zdrave prehrane za zdravje in dobro počutje vaših in naših otrok. V otroštvu je optimalna prehrana namreč bistveni predpogoj za zdrav telesni in duševni razvoj, Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju, zato je hrana, ki jo ponujamo v našem vrtcu uravnotežena, varovalna, pestra in varna. Ker se v našem vrtcu zavedamo pomena zdrave prehrane za zdravje in dobro počutje vašin in naših otrok, se skozi celo leto trudimo, da otrokom pripravljamo raznolike in zdrave obroke in jim omogočamo, da se že zelo zgodaj srečajo s kulturo prehranjevanja.
Pri oblikovanju jedilnikov in pripravi hrane upoštevamo priporočila za zdravo prehranjevanje:

- otrokom zagotavljamo možnost rednega uživanja priporočenih obrokov (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica), od katerih je zajtrk pomemben del celodnevne prehrane;
- obroke sestavljamo iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh priporočenih skupin živil, kar ob ustreznem energijskem vnosu zagotavlja zadosten vnos vseh hranil, potrebnih za normalno rast, razvoj in delovanje organizma;
- prednostno izbiramo polnovredna žita in žitne izdelke, mleko in mlečne izdelke z manj maščob in brez GSO, ribe in puste vrste mesa, stročnice, ...
- v vsak obrok vključujemo (sveže) sadje in/ali zelenjavo, ki pomembno prispevata k vzdrževanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja;
- izogibamo se izdelkom, ki vsebujejo višjo vrednost sladkorja, trans maščob, soli in aditivov;
- pri obrokih, še zlasti pa med obroki ponujamo otrokom zadostne količine pijač, predvsem pitne vode, ne sladkanih čajev in naravnih sadnih sokov;
- za uživanje vsakega obroka namenjamo dovolj časa, obroke pa ponujamo v okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja;
- obroke pripravljamo iz osnovnih živil v centralni kuhinji vrtca;
- pri pripravi jedilnikov do določene mere upoštevamo tudi želje otrok, ki jih usklajujemo s priporočili energijsko-hranilne in kakovostne sestave ter splošne zdravstvene ustreznosti ponujenih obrokov;
- otroke spodbujamo, da so vsakodnevno telesno aktivni in s tem omogočamo ravnovesje energijskega vnosa in porabe.


Veliko zanimivosti o zdravi prehrani vašega otroka lahko preberete na naslednjih povezavah:
- Zdrava otroška prehrana... ob kateri otroci tudi uživajo.
- Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke.
- Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
- Shema šolskega sadja in zelenjave.
- Spletni portal Šolski lonec - zdrava prehrana otrok in mladostnikov.
- Nacionalni inštitut za javno zdravje - prehranska piramida.

JEDILNIK

V vrtcu se zavedamo pomena zdrave in uravnotežene prehrane za otroke. Tako poskrbimo, da s hrano zadostimo vsem potrebam odraščajočih otrok, ob enem pa je ta raznovrstna in vabljiva. Z največjo skrbnostjo pripravljamo tudi dietne jedi za otroke, ki tako hrano potrebujejo. Vsak mesec pri oblikovanju jedilnika sodelujejo starejši otroci iz ene enote.

Za jedilnik skrbi Maša Puc, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima.


Povezave:
- Označevanje alergenov v živilih
- Tabela alergenov
- Jedilnik 2016/2017

Otroci niso nikdar posebno dobro poslušali starejših, so jih pa vedno zvesto posnemali.
James Baldwin