NAVODILA

NAVODILA PRED PONOVNIM VKLJUČEVANJEM OTROK V VRTEC

SPOŠTOVANI

Spoštovani starši

Vrtec znova postopno odpira vrata po daljšem zaprtju zaradi epidemije.  Ob  ponovni vključitvi  vaših otrok v vrtec,  bomo skupaj ravnali tako, da bomo kolikor je mogoče, upoštevali priporočila NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe in  varovali zdravje vseh vključenih (otrok, staršev in zaposlenih).

Zato je potrebno upoštevati naslednja navodila:

  • V vrtec pripeljite samo zdravega otroka; če se pojavijo kakršnikoli znaki obolenj naj otrok ostane doma; javljanje odsotnosti bo potekalo kot običajno.
  • Prvi dan ponovne vključitve oddajte vzgojitelju-ci v oddelku vašega otroka izjavo o zdravstvenem stanju: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec.
  • V vrtec otroka pripelje samo ena odrasla oseba.
  • Ob tem, ko otroka pospremi v vrtec (in ga iz vrtca odpelje) mora upoštevati zaščitna ravnanja za preprečevanje prenosa okužbe: zagotavljanje varnostne razdalje do drugih oseb, v prostoru je obvezno nositi masko,  pred vstopom in ob izstopu si razkužiti roke, otroka čim prej urediti, pospremiti do njegovega oddelka in zapustiti prostor.
  • Vsa potrebna oblačila pripraviti v zato namenjeno vrečko/nahrbtnik, ki ga obesijo v garderobo. Dodana naj bo tudi ena prazna vrečka.
  • V vrtec naj otroci ne prinašajo igrač ali drugih predmetov.
  • Če majhni otroci ne morejo zaspati brez dude, ninice… jo pripravite v njegovo vrečko, da bo na voljo za čas počitka – s tem seznanite vzgojitelja-co.
  • V kolikor bi se v času bivanja otroka pojavili kakršnikoli bolezenski znaki vas bomo obvestili, po otroka ste dolžni priti v najkrajšem možnem času.

V vrtcu se bomo vsi zaposleni trudili za otroke pripravljati takšne bivalne in igralne pogoje, da se bodo (kljub še vedno izrednim razmeram) počutili varno, sprejeto, sproščeno. Proces predšolske vzgoje bo potekal po vseh strokovnih smernicah, z zagotavljanjem ugodnih pogojev  za razvoj in zadovoljevanje potreb naših najmlajših.

Izvajanje Kurikula bo potekalo fleksibilno, z delom v kotičkih, bivanjem na prostem (razen omejitve igre na igralih in v peskovnikih), s pestrimi gibalnimi, glasbenimi,  jezikovnimi, pravljičnimi, naravoslovnimi vsebinami…

Prostor bo prirejen trenutnim razmeram z umaknitvijo mehkih igrač, s ponujanjem nestrukturiranega materiala in sredstvi, ki jih je mogoče čistiti.

Kuhinja bo delovala nemoteno in v skladu s priporočili pripravljala varno, okusno in zdravo prehrano.

Naše delovanje bo usmerjeno v izvajanje kvalitetnih, strokovnih predšolskih dejavnosti tudi v času razmer, ki nas vse bremenijo in za katere bomo vsi prispevali, da se čim prej stabilizirajo in umirijo. Naši malčki naj uživajo, se veselijo in doživijo polno otroštvo.

 

Zaposleni Vrtca Jadvige Golež Maribor

Ravnateljica: Marta Hrženjak

 

OBVESTILO

POSTOPNO ODPIRANJE VRTCA

Spoštovani starši.

Vlada RS je sprejela sklep s katerim postopno odpira vrtce z 18. 5. 2020.  Ob odprtju bomo v vrtcu upoštevali priporočila NIJZ, ki jih je ta pripravil za naše področje.

Do torka 12. 5. moramo imeti, skladno z navodili MIZŠ in NIJZ, izjave staršev, ali bodo 18. 5. 2020 v vrtec pripeljali otroka, ob kateri uri in kako dolgo (do katere ure) bo otrok v vrtcu. Starše naprošamo, da nam na uradni naslov vrtca vrtec@vjg.si najpozneje do torka posredujete izpolnjeno prijavnico (skenirano ali fotografirano) priloga 1 za ponovno vključitev vašega otroka od 18. 5. in za dva nadaljnja tedna.

Skladno z veljavno zakonodajo se bo začel vrtec obračunavati z dnem ponovne vključitve otroka. Za otroke, ki se še ne bodo vključili v vrtec, je do prve ponovne vključitve po sproščanju ukrepov zaradi zajezitve epidemije z boleznijo COVID1 19, vrtec brezplačen.

Kljub postopnemu sproščanju ukrepov je potrebno še vedno zelo skrbno ravnati,  še posebej z ranljivimi skupinami, zato je NIJZ pripravil navodila  z opredelitvami otrok za katere ni priporočena vključitev v vrtec v tem obdobju priloga 2.

Najpomembnejše in prvo zaščitno varovalo, ki ga je  za ohranjanje zdravja vseh (družin, zaposlenih), potrebno upoštevati,  je da v vrtec lahko pridejo samo popolnoma zdravi otroci, ki niso bili v stiku z obolelimi. Starši boste izpolnili izjavo priloga 3 in jo ob ponovni vključitvi  oddali strokovnemu delavcu vrtca.

Protokol in navodila za ravnanje ob prihodu in odhodu bomo objavili.

Vsi že komaj čakamo, da se znava srečamo v »našem » vrtcu; prav tako pa bomo delovali samozaščitno in upoštevali priporočila za varno bivanje.

 

Ravnateljica:

Marta Hrženjak

Priloga 1 IZJAVA STARŠEV

Priloga 2 Sklep-RSK-za-pediatrijo-8.-korespondencna-seja-30042020

Priloga 3 Izjava zdrav otrok

TEST

TEST

 

SPOŠTOVANI STARŠI na spodnjih povezavah vas čakajo ideje za ustvarjanje, igre, pesmice,…

 

VREMENSKE PRAVLJICE

TO ČUDOVITO VREME

PESEM- DEŽEK TRKA

Pravljični kviz

Vaje in igre s pisalom – grafomotorika

Eksperimenti

Nekaj za branje

Nečimrno drevo

DAN ZEMLJE

Pesmice

Ustvarjanje in igre s kamni

Ustvarjanje, igre, pesmice …

 

Veselimo bomo vaših vtisov in fotografij z izdelki, katere nam lahko pošljete na naslov

vjg.enotabetnava@gmail.com ali

vzgojiteljienoteobgozdu@gmail.com

Pripišite svoje IME in PRIIMEK ter

SKUPINO in ENOTO katero obiskujete,

da bo vaše  sporočilo prišlo do vaših vzgojiteljic.

Publikacija
2020/2021

publikacija2017

Vloga za vpis otroka v vrtec
2020/2021

VLOGA za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2018 - 2019

Spoštovani obiskovalci,


prijazno pozdravljeni na straneh Vrtca Jadvige Golež Maribor, kjer boste lahko dobili informacije o organiziranosti ter delovanju in življenju, ki se odvija za našimi vrati.
Vsak stik z vami je za zaposlene v vrtcu priložnost, da začnemo graditi sodelovanje, ki bo omogočalo dobro počutje, varnost in zaupanje kar je bistveno za tiste, ki so v tej zgodbi najpomembnejši - Vaši in nato naši otroci.
V vrtcu si bomo prizadevali za nudenje pogojev, ki bodo vsakemu otroku omogočali razvoj, pridobivanje pozitivnih izkušenj, samopodobe, odgovornosti in strpnosti. To bomo počeli z vso odgovornostjo do vsakega, saj naše delo temelji na nacionalnem dokumentu Kurikulumu za vrtce, ki je strokovna osnova za ustvarjanje najprimernejših pogojev bivanja, igre ter zadovoljevanja vseh otrokovih potreb.
Okolje in sredina, ki jo skupaj z vami in otroki vsakodnevno oblikujemo vsi zaposleni v vrtcu, je tista,ki ji lahko rečemo zdrava, prijetna, spodbudna.
Zato dobrodošli pri nas... vstopite tudi skozi resnična vrata našega vrtca. Tukaj živimo in delamo v najpomembnejši nalogi na našem planetu - otrokom omogočiti varno zavetje, ko ga potrebujejo in izziv za nove izkušnje, ko jih razvoj pripelje do njih.
Veseli smo vašega obiska, sodelovanja, odzivov.

Ravnateljica
Marta Hrženjak
3ENOTE

20SKUPIN

45VZGOJITELJEV

378OTROK

ENOTE VRTCA JADVIGE GOLEŽ

Pri otrocih ni malih korakov. Vse kar storijo in naredijo, so velike stvari.
Predvsem srca imajo večja kot mi - odrasli.
Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo - tudi majhen kamenček,
ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar-tako, mravljico ali črička,
predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih...

NOVICE

USTVARJANJE, IGRE, PES...

Spoštovani, na spodnjih povezavah vas čakajo ideje za ustvarjanje, igre, pesmice,… TO ČUDOVITO VREME Pravljični kviz Vaje in igre s p...

V času, ko je vrtec z...

Spoštovani starši, v času, ko je vrtec zaprt mislimo na vas. Tukaj preberite sporočila in druge zapise naših vzgojiteljev. ENOTA BETNAVSKA...

Kontakt v času epidem...

Spoštovani, ker je vrtec v času razglasitve epidemije zaprt vam sporočamo, da smo za vsa vprašanja v zvezi z: – vpisom otrok – ...

UTRINKI

ZANIMIVE POVEZAVE

Dober in prijazen vrtec z veliko srečnih otrok, zadovoljnimi starši in zaposlenimi, ki bi se dobro počutili, si zaupali in sodelovali med seboj in imeli zagotovljeno prihodnost.