Čas, ki prihaja

naj bo napolnjen z dnevi,

ki si jih bo vredno zapomniti;

z bližino, radostjo

in razumevanjem.

  

Zdravja in sreče v letu 2017.

   

Otroci in zaposleni

Vrtca Jadvige Golež Maribor