8. FEBRUAR – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

Kultura je pesem, ples in zgodba. Kultura je slika, nasmeh, je lepa beseda, spomin, spoštovanje, tradicija in druženje. V našem vrtcu se trudimo, da vse našteto združujemo in se vsakodnevno srečujemo s kulturo skozi različne dejavnosti. Prav posebe...

Preberi več

PUSTOVANJE V VRTCU

Pust je čas zabave, plesa, norčavosti, veselja ter smeha, veselih in razigranih maškar. Na ta dan smo se pripravljali že nekaj dni prej, saj smo se o pustu pogovarjali, si izdelovali maske, okrasili igralnice in skupne prostore z barvnimi trakovi, kro...

Preberi več

SODELOVANJE V NAGRADNEM NATEČAJU: “Zaigrajmo skupaj – eko igra nas združuje”

V našem vrtcu smo skupine vseh treh enot sodelovale v nagradnem natečaju: “Zaigrajmo skupaj – eko igra nas združuje”, ki ga je razpisalo podjetje Snaga d.o.o. Maribor. Otroci so s pomočjo svojih  vzgojiteljic ustvarjali eko družab...

Preberi več

SREČANJE OTROK IN STARŠEV OB DNEVIH ODPRTIH VRAT

V našem vrtcu so v preteklih dneh (27. 3., 28. 3. in 29. 3. 2018) na vseh treh enotah potekala popoldanska srečanja na temo: “Rastimo skupaj”. Starši so si lahko ogledali notranje ter zunanje prostore in se seznanili s programom ter poteko...

Preberi več

SODELOVANJE V PROJEKTU: Medgeneracijsko sodelovanje “cvet”

Tudi letos smo sodelovali v projektu: Medgeneracijsko sodelovanje “CVET”.  Glavni namen projekta je spodbujanje tesnejših povezav med generacijami ter dvig vrednot medgeneracijskega sodelovanja. Na ta način se  krepi solidarnost med mlaj?...

Preberi več

ZAKLJUČNA SREČANJA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2017/2018

V mesecu juniju, smo v našem vrtcu v vseh treh enotah izvedli še zadnje izmed mnogih oblik sodelovanja s starši – zaključne prireditve. Vsaka enota se je predstavila s svojimi dejavnostmi oz. nastopi, v katerih so aktivno sodelovali tako otroci ...

Preberi več

ZDRAVJE V VRTCU

V okviru projekta Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)  smo tudi v tem šolskem letu pripravili najrazličnejše vsebine in aktivnosti za otroke.   Splošni cilji projekta so:  ozaveščanje dejavni...

Preberi več

POLETNI UTRINKI

                      

Preberi več

NOVE POSLIKAVE IGRIŠČA NA ENOTI OB GOZDU

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, noge in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost in ugodje, dobro s...

Preberi več

OČISTIMO SLOVENIJO

Namen letošnje akcije ni bilo le čiščenje. Veliko večji pomen je bil na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov, ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja novih odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomemb...

Preberi več