Spoštovani starši

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport nam je posredovalo Okrožnico s točkama: Organizacija dela v vrtcih od 1. 6. 2020 dalje ter Oprostitev plačila staršev za otroke, ki od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne obiskujejo vrtca (priloga 1).

V vrtec se bodo otroci vključevali v svoje običajne skupine.  Izvajali bomo kvalitetno vzgojno delo ob upoštevanju  priporočenih ukrepov, ki so smiselni in potrebni za  zagotavljanje varnega bivanja v vrtcu (priloga 2 – dopis NIJZ).

Najpomembneje ostaja, da v vrtec prihajamo zdravi (otroci in odrasli), skrbimo za higieno (umivanje rok, razkuževanje površin, zmanjšanje prehajanja) in ohranjamo razdaljo kjer je to mogoče in izvedljivo.

Tukaj smo in bomo, da zagotavljamo varnost, dobro počutje in sproščeno učno ter bivalno okolje. Usmerjamo vse moči, da bo vrtec še naprej prijazen kraj za vse otroke. Veselimo se prijetnih pomladno – poletnih dni, ki so pred nami.

 

Zaposleni Vrtca Jadvige Golež Maribor

Ravnateljica Marta Hrženjak

Okrožnica

Dopis – NIJZ