Spoštovani starši

Vrtec znova postopno odpira vrata po daljšem zaprtju zaradi epidemije.  Ob  ponovni vključitvi  vaših otrok v vrtec,  bomo skupaj ravnali tako, da bomo kolikor je mogoče, upoštevali priporočila NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe in  varovali zdravje vseh vključenih (otrok, staršev in zaposlenih).

Zato je potrebno upoštevati naslednja navodila:

  • V vrtec pripeljite samo zdravega otroka; če se pojavijo kakršnikoli znaki obolenj naj otrok ostane doma; javljanje odsotnosti bo potekalo kot običajno.
  • Prvi dan ponovne vključitve oddajte vzgojitelju-ci v oddelku vašega otroka izjavo o zdravstvenem stanju: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec.
  • V vrtec otroka pripelje samo ena odrasla oseba.
  • Ob tem, ko otroka pospremi v vrtec (in ga iz vrtca odpelje) mora upoštevati zaščitna ravnanja za preprečevanje prenosa okužbe: zagotavljanje varnostne razdalje do drugih oseb, v prostoru je obvezno nositi masko,  pred vstopom in ob izstopu si razkužiti roke, otroka čim prej urediti, pospremiti do njegovega oddelka in zapustiti prostor.
  • Vsa potrebna oblačila pripraviti v zato namenjeno vrečko/nahrbtnik, ki ga obesijo v garderobo. Dodana naj bo tudi ena prazna vrečka.
  • V vrtec naj otroci ne prinašajo igrač ali drugih predmetov.
  • Če majhni otroci ne morejo zaspati brez dude, ninice… jo pripravite v njegovo vrečko, da bo na voljo za čas počitka – s tem seznanite vzgojitelja-co.
  • V kolikor bi se v času bivanja otroka pojavili kakršnikoli bolezenski znaki vas bomo obvestili, po otroka ste dolžni priti v najkrajšem možnem času.

V vrtcu se bomo vsi zaposleni trudili za otroke pripravljati takšne bivalne in igralne pogoje, da se bodo (kljub še vedno izrednim razmeram) počutili varno, sprejeto, sproščeno. Proces predšolske vzgoje bo potekal po vseh strokovnih smernicah, z zagotavljanjem ugodnih pogojev  za razvoj in zadovoljevanje potreb naših najmlajših.

Izvajanje Kurikula bo potekalo fleksibilno, z delom v kotičkih, bivanjem na prostem (razen omejitve igre na igralih in v peskovnikih), s pestrimi gibalnimi, glasbenimi,  jezikovnimi, pravljičnimi, naravoslovnimi vsebinami…

Prostor bo prirejen trenutnim razmeram z umaknitvijo mehkih igrač, s ponujanjem nestrukturiranega materiala in sredstvi, ki jih je mogoče čistiti.

Kuhinja bo delovala nemoteno in v skladu s priporočili pripravljala varno, okusno in zdravo prehrano.

Naše delovanje bo usmerjeno v izvajanje kvalitetnih, strokovnih predšolskih dejavnosti tudi v času razmer, ki nas vse bremenijo in za katere bomo vsi prispevali, da se čim prej stabilizirajo in umirijo. Naši malčki naj uživajo, se veselijo in doživijo polno otroštvo.

 

Zaposleni Vrtca Jadvige Golež Maribor

Ravnateljica: Marta Hrženjak