Spoštovani starši!

V času poletnih počitnic nas pojav novega koronavirusa  sili in zavezuje k potrebnemu zaščitnemu ravnanju, s katerim varujemo zdravje otrok, zaposlenih ter njihovih bližnjih.  NIJZ je izdal obnovljena navodila: Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamezni primeri in skupki primerov COVID-19 

Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-coV

V vrtec vstopamo samo otroci (v spremstvu enega starša) in zaposleni, ostali pa le po potrebi.

Starši upoštevajte zaščitne ukrepe; med njimi ostaja še vedno najpomembnejši, da pripeljite samo zdrave otroke.

Starše opozarjamo še:

  • Na izvajanje redne in zadostne higiene (umivanje rok, higiena kašlja, razkuževanje kjer ni možnosti umivanja),
  • da V ZAPRTEM PROSTORU – PO VRTCU, NOSITE ZAŠČITNE MASKE,
  • da se držite varnostne razdalje,
  • da po odsotnosti (počitnice, po bolezni…), pred ponovnim prihodom otroka sporočite, da boste otroka pripeljali v vrtec,
  • da ob ponovnem prihodu otroka v vrtec prinesite s seboj podpisano IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni oziroma pred uvajanjem v vrtec (Priporočila NIJZ – PRILOGA 3: Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec).

TEST

Zahvaljujemo se za strpnost, prosimo za skupno prizadevanje omejevanja širjenja okužbe.

TEST

Zaposleni Vrtca Jadvige Golež Maribor                                                                           Ravnateljica:  Marta Hrženjak

TEST

Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec

Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-coV