Zaradi korona ukrepov je bil plačilni rok za oskrbnine od maja  do konca septembra podaljšan na 60 dni.

Z najnovejšim zakonom, objavljenem v Ur. l. RS št. 152/2020  z dnem 23. 10. 2020, je bilo to odpravljeno.

Kljub temu, bo še naslednja dva meseca 30 dnevni plačilni rok za plačilo oskrbnin, nato se vrnemo na prvotni rok plačila, ki je bil 15. v mesecu.