Pomembne povezave

Domov Pomembne povezave
Najpomembnejši rezultat vzgoje je strpnost.

Helen Kelle