Najpomembnejši rezultat vzgoje je strpnost.
Helen Kelle