Šolsko leto se zaključuje, prihajajo vroči poletni in počitniški dnevi. Otroci, ki bodo v septembru vstopili v šolo se počasi poslavljajo od vrtca. Starše prosimo, da ne pozabijo pravočasno izpolniti in oddati IZPISNO IZJAVO za svojega otroka (15 dni pred zadnjim dnem bivanja v vrtcu).
Za otroke, ki bodo odsotni v poletnih mesecih (med 27. 6. in 31. 8. 2016) skupaj en mesec, starši uveljavljajo plačilo 30% zneska njihove odmerjene oskrbnine. Odsotnost se upošteva, če je javljena tako kot je zapisano v POGODBI O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA.
Vsem želimo ravno prav tople in osončene poletne in počitniške dni.