Od leta 2013 smo vključeni v program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, ki poteka pod okriljem Inštituta za etiko.

Poslanstvo programa je ponuditi vrtcem podporo in učinkovita orodja na področju prenašanja in utrjevanja etike in vrednot med otroki.

 

Cilji programa:   

– Krepitev kompetenc vzgojiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo.

– Ozaveščanje in motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

– Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju

 

Vabimo vas, da si več o izvajanju programa v našem vrtcu preberete v priponki: ETIKA IN VREDNOTE.