Po sprejetih ukrepih vlade, vrtci ostajajo zaprti; za potrebe nujnega varstva  bo odprta enota Betnavska (na Betnavski cesti 100). Starši, ki na novo potrebujete nujno varstvo, od naslednjega tedna  – od ponedeljka  2. 11. 2020, se ravnate po navodilih, ki smo jih objavili 23. 10. 2020 (prijavite potrebo po varstvu, prvi dan prisotnosti prinesete obe izpolnjeni izjavi in potrdili delodajalcev staršev).

Otroci, ki v času razglašene epidemije ne bodo obiskovali vrtca, bodo oproščeni plačila oskrbnine.

Vsi, ki boste zaradi narave dela otroke pripeljali v vrtec upoštevajte navodila za preprečevanja prenosa Corona virusa, predvsem pa v vrtec pripeljite samo zdrave otroke.

Vse, ki ostajate doma in s tem pomagate preprečevati prenose okužb in poviševanja števila zbolelih, pa prosimo za razumevaje.  Želimo, da čas s svojimi otroki preživite prijetno in ga izkoristite za krepitev povezanosti in izkazovanje pozornosti, za kar je sicer običajno premalo priložnosti. Čuvajte sebe in svoje najbližje, ter s potrpežljivostjo ter optimizmom, dajajte vzor svojim otrokom v tem času velikih preizkušenj.

 V vrtcu bomo pripravljeni za vašo vrnitev, ko bodo razmere to omogočale.

 

Zaposleni Vrtca Jadviga Golež Maribor                                                                                        Ravnateljica Marta Hrženjak

priloga 1

priloga 2