Iskreni, drobni trenutki bližine,

miru in notranjega ravnovesja

naj bodo vodilo do sreče 

in njenega zavedanja…

 
 

V letu 2019 bodite zdravi, radostni,

doživljajte prijetna srečanja, 

sončne nasmehe…

Vsega v takšni meri, da bodo

drobci sestavili zadovoljstvo in srečo.

 
 

Otroci in zaposleni 

Vrtca Jadvige Golež Maribor

 
 

Ravnateljica Marta Hrženjak