Beseda je kot trenutek.

Leto kot knjiga.

Naj se trenutki celega leta

povežejo v čudovito zgodbo.

 

Naj bo 2020 leto zdravja, lepih besed in potrpežljivih ljudi.

Naj vam življenje sproti piše zgodbe zadovoljstva in osebne izpolnitve.

 

 

 

Otroci in zaposleni

Vrtca Jadvige Golež Maribor

 

 

Ravnateljica Marta Hrženjak