Obveščamo vas, da poteka vpis v vse mariborske javne vrtce za

šolsko leto 2020/2021 od 18. marca do 27. marca 2020

Glede na situacijo osebni vpis otroka ni možen.

Prosimo vas da  Vlogo za vpis otroka pošljite:

  • priporočeno po redni pošti – Vrtec Jadvige Golež Maribor, Betnavska cesta 100, 2000 Maribor
  • skenirano na uradni elektronski naslov vrtca – vrtec@vjg.si.

Vloga za vpis: Vloga za vpis otroka v vrtec – 2020-2021

Vpisujemo otroke, ki bodo do vključno 1. 1. 2021 dopolnili starost 11 mesecev, do vstopa v šolo.