Prehrana in zdravje

Domov Prehrana in zdravje
Skrb za zdravje v vrtcu
V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje.

Navade zdravega načina življenja in lastno delovanje za vzdrževanje in ohranjanje zdravja pridobljene v zgodnjem otroštvu določajo in pomagajo ohranjati zdravje v celotnem življenju posameznika in vplivajo tudi na naslednje generacije.

Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti.

Temeljni cilji delovanja za ohranjanje zdravja:

  • Omogočati vsem otrokom razvijanje telesnih, psihičnih in socialnih potencialov.
  • Uvajati, spodbujati in oblikovati zdrav stil življenja v vsakodnevnih dejavnostih, delu in življenju vrtca za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca.
  • Za otroke, starše in vzgojitelje omogočati pridobivanje znanja in veščin, potrebnih pri vsakodnevnem zavestnem odločanju za zdravje.
  • Pospeševati osebno, družinsko in družbeno odgovornost za zdravje.

Povezava do spletnih virov:

Prehrana
V celem šolskem letu bomo skrbeli za zdravo prehrano otrok. Prednost pri nabavi potrebnih živil bomo dajali ekološko pridelanim iz lokalnega okolja. Za pripravo jedi bomo uporabljali svežo sezonsko zelenjavo, izključili iz prehrane živila in izdelke, ki vsebujejo aditive, barvila in umetne dodatke ter sledili smernicam za pripravo zdrave hrane za predšolske otroke.

Z uporabo manj vsakdanjih živil (raznolikih stročnic in žit), ki jih postopoma uvajamo za uporabo pri pripravi jedilnika, pogovori s starši, strokovnimi delavkami in kuharskim osebjem, bomo skrbeli za širjenje zavesti o raznolikem, zdravem prehranjevanju in načinu življenja. S tem bomo dvigovali kulturo prehranjevanja, odnosa do hrane in umirjenega zaužitja dnevnih obrokov.

Otroci bodo aktivno vključeni pri izbiri in sestavi jedilnika (vsaka starejša skupina v enoti kreira en jedilnik na mesec). Prav tako bomo sprotno spremljali prehranske navade otrok in skrbeli za ozaveščanje uživanja raznovrstne prehrane – predstavitev, spodbuda, skupni pogovori.

Nadaljevali bomo z uspešno vpeljanim načinom praznovanja rojstnih dni otrok in drugimi praznovanji. Usmeritve, ki so se izkazale za dobre v prejšnjem obdobju, so nam utrdile odločitev za dobro prakso, ki smo jo vnesli zraven do sedaj dobrih rešitev ob praznovanjih. Skupna zaveza nas vseh je, da dodatne hrane starši v vrtec ne prinašajo; tega se bomo držali še v naprej. K temu nas zavezuje stroka in zastavljeni cilji kurikula in cilji skrbi za zdravje v vrtcu.

Jedilnik
V vrtcu se zavedamo pomena zdrave in uravnotežene prehrane za otroke. Tako poskrbimo, da s hrano zadostimo vsem potrebam odraščajočih otrok, ob enem pa je ta raznovrstna in vabljiva. Z največjo skrbnostjo pripravljamo tudi dietne jedi za otroke, ki tako hrano potrebujejo. Vsak mesec pri oblikovanju jedilnika sodelujejo starejši otroci iz ene enote.

Za jedilnik skrbi Maša Puc, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima.

Povezave:

Otroci niso nikdar posebno dobro poslušali starejših, so jih pa vedno zvesto posnemali.

James Baldwin