Vloge in obrazci

Domov Vloge in obrazci
Najpomembnejši rezultat vzgoje je strpnost.

Helen Kelle